werving, selectie & detachering

Werkwijze

Een van de aspecten van onze werkwijze is onze wijze van zoeken, waarbij kandidaten  discreet benaderd en bij voorkeur thuis bezocht worden.

Voordeel voor  de opdrachtgevers is dat dit traject op geen enkele wijze onrust en onzekerheid veroorzaakt binnen uw bedrijf.

In onze werkwijze staat de mens centraal. Wij gaan altijd uit van het welzijn van zowel de kandidaten als de opdrachtgevers .

We bedoelen hierbij WELZIJN in de breedste zin van het woord, immers: alleen als de mens zich in een prettige sfeer bevindt, kan hij of zij optimaal presteren, en durft hij of zij zich ook kwetsbaar op te stellen.

Door zich kwetsbaar op te stellen, zullen collega’s daarop anticiperen en kan een team worden gevormd, waarbij elke deelnemer zich uitsluitend kan bezighouden met de facetten die hij of zij volledig beheerst.

Wij zullen ook na plaatsing bij de opdrachtgever de kandidaat blijven begeleiden, en coachen. Daarbij gaan we eventuele confrontaties niet uit de weg, alles moet bespreekbaar zijn, zodat we een voor beide partijen optimaal resultaat kunnen bereiken.