werving, selectie & detachering

Werving en Selectie

Wij werven, selecteren en detacheren Executives, op WO , en HBO niveau in de markt, en zijn inmiddels vanaf 1995 actief .

  • U zoekt een kandidaat voor een HBO/WO  functie, maar wil niet in de publiciteit.

Wij bespreken de functie uitvoerig, alsmede de omstandigheden en met welke collega’s er gewerkt moet worden, waarbij leeftijd, en mentaliteit belangrijke factoren zijn. Ook is de sfeer, en de cultuur binnen het bedrijf medebepalend voor het type kandidaat .

Vervolgens gaan we discreet zoeken naar een kandidaat, die past binnen de profielen die boven geschetst zijn. We gebruiken daarbij alle tot onze beschikking staande middelen en gaan ook verder! We zoeken de kandidaten ook op, bij voorkeur in een niet arbeids-gerelateerde omgeving, om een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen.

De CV ’s worden gemaild, met een aanbeveling  in diverse gradaties, waaruit 1e kennismakings– gesprekken worden gevoerd, en de uiteindelijke beslissing wordt genomen.

Detacheringen

Eventueel kan gebruik worden gemaakt van de detacheringsformule, om opdrachtgevers in staat te stellen kandidaten in afwachting van protocollaire processen, of om budgettechnische redenen, alvast aan ’t werk te hebben.

Ook oudere, zeer ervaren managers, wenden zich tot ons, om met hun staat van dienst gedurende de laatste jaren van hun carrière, projectmatig actief te zijn.

Als opdrachtgever maakt u optimaal en zonder risico’s gebruik van de knowhow en de netwerken van deze werknemers, die van groot belang kunnen zijn voor uw bedrijf of instelling.

Vanzelfsprekend is er altijd de mogelijkheid om, bij wederzijdse goedkeuring, en na een vooraf overeengekomen periode, een transfer naar uw bedrijf te bewerkstelligen.

Overigens zullen wij ook als “zaakwaarnemer” de belangen van de door ons gedetacheerde werknemers behartigen in de gesprekken met potentiële werkgevers voor een vast dienstverband.

De voordelen voor de opdrachtgever zijn zeer interessant, en lichten we graag toe tijdens een persoonlijk gesprek dat wellicht zal volgen na het lezen van deze website.